แบบรายงานจำนวนเตียงให้บริการ ผู้ป่วย Covid-19 จังหวัดสุพรรณบุรี
ถึง
<<< กลับหน้าจัดการ
ลำดับที่ ชื่อโรงพยาบาล ห้อง AIIR ห้อง MOD AIIR ห้อง ICU COHORTWARD ห้อง ISOLATE COHORT WARD สรุปเตียง ระดับอาการเฉพาะผู้ป่วย Covid-19 จำนวนผู้ป่วย CI
เตียงที่มีเตียงที่ใช้คงเหลือเตียงที่มีเตียงที่ใช้คงเหลือเตียงที่มีเตียงที่ใช้คงเหลือเตียงที่มีเตียงที่ใช้คงเหลือเตียงที่มีเตียงที่ใช้คงเหลือรวมเตียงทั้งหมดรวมเตียงคงเหลือรวมจำนวนผู้ป่วยที่ใช้เตียงASYMMILDModerate ไม่ On O2CannulaMask cbagHFNCVentilatorรับใหม่ AdmitRefer outRefer inรักษาหายกลับบ้านคนไข้ที่จะจำหน่ายเตียงที่มีเตียงที่ใช้เตียงคงเหลือจำนวนผู้ป่วย HIจำนวนผู้ป่วย HIจำนวนผู้ป่วย OP Self Isolation
ไม่พบผลลัพธ์
 รวมทั้งหมด000000000000000000000000000000000000