รายงานการขึ้นทะเบียนฉีดวัคซีน


แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
ถึง
#หน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายบุคลากรทางการแพทย์ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปบุคคลที่มีโรคประจำตัวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ประชาชนทั่วไปหญิงตั้งครรภ์คิวประชาชนทั้งหมด
1โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช128,65901
2โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่1797,89101
3โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช46,93901
4โรงพยาบาลด่านช้าง48,91901
5โรงพยาบาลบางปลาม้า35,67601
6โรงพยาบาลศรีประจันต์42,16801
7โรงพยาบาลดอนเจดีย์31,03201
8โรงพยาบาลสามชุก36,37601
9โรงพยาบาลอู่ทอง71,85001
10โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ30,05901
 รวมทั้งหมด569,569000000010

แบบสำรวจความต้องการ การฉีดวัคซีน


แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
#หน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายคิวประชาชนยอดประสงค์ฉีดทั้งหมด
1โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช128,6591028,37428,375
2โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่1797,891103,1323,133
3โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช46,939109,8979,898
4โรงพยาบาลด่านช้าง48,91910225226
5โรงพยาบาลบางปลาม้า35,676103,2143,215
6โรงพยาบาลศรีประจันต์42,1681001
7โรงพยาบาลดอนเจดีย์31,03210870871
8โรงพยาบาลสามชุก36,376105,4295,430
9โรงพยาบาลอู่ทอง71,85010612613
10โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ30,059101,2461,247
 รวมทั้งหมด569,56910052,99953,009

แบบสำรวจความต้องการ การฉีดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมาย


#กลุ่มเป้าหมายหมอพร้อมจำนวน
ไม่พบผลลัพธ์
 รวมทั้งหมด0